קימאמה ואן קיץ 2021

מחזור ראשון 

5-9 ביולי 

₪4,800

הנחה 100 ש"ח

מחזור שני

12-16 ביולי

₪4,800

הנחה 100 ש"ח

מחזור שלישי

18-22 ביולי

₪4,800

הנחה 100 ש"ח

מחזור רביעי

25-29 ביולי

₪4,800

הנחה 100 ש"ח

מחזור חמישי

1-5 באוגוסט

₪4,800

הנחה 100 ש"ח

מחזור שישי

8-12 באוגוסט

₪4,800

הנחה 100 ש"ח

מחזור שביעי

16-20 באוגוסט

₪4,800

הנחה 100 ש"ח

מחזור שמיני

23-27 באוגוסט

₪4,800

הנחה 100 ש"ח

|||  הרשמה למחנה  |||

קימאמה חוף

מחזור ראשון 

6-12 ביולי

₪5,800

הנחה כעת של 300 ש"ח

מחזור שני

14-20 ביולי

₪5,800

הנחה כעת של 300 ש"ח

מחזור שלישי

25-31 ביולי

₪5,800

הנחה כעת של 300 ש"ח

מחזור רביעי

2-8 באוגוסט

₪5,800

הנחה כעת של 300 ש"ח

מחזור חמישי

10-16 באוגוסט

₪5,800

הנחה כעת של 300 ש"ח

|||  הרשמה למחנה  |||

קימאמה גלים

מחזור ראשון

4-13 ביולי

₪8,200

הנחה כעת של 150 ש"ח

מחזור שני

15-24 ביולי 

₪8,200

הנחה כעת של 150 ש"ח

מחזור שלישי

28 ביולי – 6 באוגוסט

₪8,200

הנחה כעת של 150 ש"ח

מחזור רביעי

8-17 באוגוסט

₪8,200

הנחה כעת של 150 ש"ח

|||  הרשמה למחנה  |||

קימאמה מכמורת

מחזור ראשון

5-17 ביולי 

₪10,600

הנחה כעת של 300 ש"ח

מחזור שני

20 ביולי – 1 באוגוסט

₪10,600

הנחה כעת של 300 ש"ח

מחזור שלישי

 4-16 באוגוסט 

₪10,600

הנחה כעת של 300 ש"ח

|||  הרשמה למחנה  |||

מחנה יום

קימאמה בראשית – מחנה יום

4 ביולי – 27 באוגוסט

₪1,900

 450 ₪ תוספת הסעה לשבוע

הנחה כעת של 200 ש"ח

מחנה יום בקימאמה גלים

 4 ביולי – 27 באוגוסט

₪1,800

 300 ₪ תוספת הסעה לשבוע

הנחה כעת של 200 ש"ח

|||  הרשמה למחנה  |||

מחנות בחו"ל

סקימאמה פסח 2021

₪9,800

יש כעת 900 ש"ח הנחה

קימאמה ברצלונה 2021

₪13,500

יש כעת 1,600 ש"ח הנחה

* ההגעה למחנות הקיץ של קימאמה בישראל היא עצמאית.
** ייתכנו שינויים במחיר בהתאם לשכבת הגיל או המסלול

צור קשר